Portfolio Category: וילות

>

עסקת המאה ! Golden Park חדרה

קרקע בייעוד מגורים בתוכנית המאושרת לבניה "חד 2020" בעיר חדרה מדובר בעתודת קרקע בייעוד למגורים אשר אושרה לבניה וצפויה להתממש בשנים הקרובות. משרדנו רכש ומשווק את הקרקע בשיתוף עם חברת אקוויטי נדל"ן הפעילה בתחום מספר שנים ומאחוריה מספר עסקות לא מבוטל שהבשילו והניבו למשקיעים רווחים נאים. המתחם עתיד לקום בסמוך לשכונת הפארק היוקרתית בחדרה-GOLDEN PARK.…
קרא עוד